TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ONLINE TẠI ĐÂY
THÔNG TIN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ONLINE
Nhập Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân: *
Ngày xét tuyển:
Mã ngành dự tuyển: *
Ngành dự tuyển: *
Đăng ký xét tuyển hệ: CĐ: Cao đẳng - TC: Trung cấp *
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên thí sinh: *
Xét tuyển đợt 2 lần:
Ngày tháng năm sinh: *
Giới tính: *
Dân tộc: *
Địa chỉ liên hệ: *
Điện thoại liên hệ: *
Địa chỉ email: *
Đối tượng xét tuyển: *
Tên trường THPT hoặc THCS: *
XÉT TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG
* Lưu ý: Phần này chỉ dành cho các thí sinh hệ Trung học phổ thông
TB Cả năm 10: *
TB Cả năm 11: *
TB Cả năm 12: *
Điểm trung bình: *
XÉT TUYỂN HỆ TRUNG CẤP
* Lưu ý: Phần này chỉ dành cho các thí sinh hệ Trung học cơ sở
TB Cả năm 6: *
TB Cả năm 7: *
TB Cả năm 8: *
TB Cả năm 9: *
Điểm trung bình: *
ĐÍNH KÈM TỆP TIN
(Liên hệ hỗ trợ đăng ký online: Thầy Toàn - 0916 235 434 )
Ảnh 3x4
(Gửi dưới dạng file ảnh)
Đính kèm file Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp
(Gửi dưới dạng file ảnh)