TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH CẦN THƠ
TUYỂN SINH NĂM 2022

MÃ TRƯỜNG: CDT 5502 - Tư vấn Tuyển sinh: (02923) 817 847 - (02923) 815 252
TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NĂM 2022 TẠI ĐÂY
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG
Điền Số Căn Cước Công Dân
Ngày Xét Tuyển
Mã Ngành Dự Tuyển
*

Ngành dự tuyển:

*

Đăng ký xét tuyển hệ:
Xét tuyển đợt 2 lần:
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên thí sinh:
*
Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:
*

Điện thoại liên hệ:

Dân tộc:

*

Địa chỉ email:
*

Địa chỉ liên hệ:
*

Đối tượng xét tuyển:
*

Tên trường THPT hoặc THCS:
*
ĐIỂM XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ

XÉT TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG
Điểm THPT 3 năm
Lớp 10: *
Lớp 11: *
Lớp 12: *
Tổng điểm *
XÉT TUYỂN HỆ TRUNG CẤP
Điểm THCS 4 năm
Lớp 6: *
Lớp 7: *
Lớp 8: *
Lớp 9: *
Tổng điểm: *