Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ
Số 47 Đường số 1, Khu Vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Mail: tcdlct@gmail.com - Website: http://ctc.edu.vn - Điện thoại: (0292) 3 817 487 (0292) 3 815 252