Nhập họ và tên
* Thí sinh nhập chính xác Họ và Tên
* Kiểm tra chế độ kiểu gõ trên Unikey(VN-Telex)
Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ
Số 47 Đường số 1, Khu Vực 3 Sông Hậu, Cồn Khương, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Mail: tcdlct@gmail.com - Website: http://ctc.edu.vn - Điện thoại: (0292) 3 817 487 (0292) 3 815 252